Studentská vědecká konference

Datum

16.4.2019 08:00 - 17.04.2019

Místo konání

pin Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Podrobnosti

Práce jsou rozděleny do několika kategorií: biologická, chemická, technologická, sociální a klinická, posterová sekce.

Celá konference je rozdělena do dvou dnů: úterý a středa 16. a 17. dubna. Veškeré prezentace proběhnou v posluchárnách A a B.

Pokud by vás práce zaujaly je pro vás od docenta Roha připravená přednáška o DOKTORSKÉM STUDIU, DIPLOMKÁCH a výzkumných skupinách.