Antibiotický týden

22.11.2019

Už je to deset let, co se Česká lékárnická komora (ČLnK) zapojuje do Evropského antibiotického dne pořádaného Světovou zdravotnickou organizací (WHO) se svou akcí „Antibiotický týden“, který se letos uskutečnil 18. - 22. listopadu. Během tohoto týdne probíhá po celé republice osvěta veřejnosti v oblasti antibiotik.

IMG_4293.JPG

Jak už je pětiletou tradicí, zapojil se i Spolek českých studentů farmacie. V pondělí 18. listopadu proběhla ve spolupráci s neziskovou organizací Loono na Farmaceutické fakultě UK přednáška s názvem „Pravda o antibiotikách“. Akce od Loona jsou velmi oblíbené, a to nejen u studentů. Nebylo tedy divu, že se přednášková místnost v mžiku zaplnila. Mezi diváky byli jak studenti z farmaceutické a lékařské fakulty, tak i veřejnost. Přednáška probíhala formou diskuze, kdy posluchači mohli přes webovou aplikaci klást otázky čtyřem pozvaným odborníkům, kterými byli MUDr. Pavla Paterová, PharmDr. Petr Jílek, CSc, MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. a MUDr. Jolana Cermanová, PhD. Řešilo se téma správného užívání antibiotik, vznik rezistence a také došlo na objasnění různých mýtů spojených s antibiotiky, které ve společnosti kolují.

IMG_4228.JPG

IMG_4273.JPG

Ve čtvrtek 21. listopadu pak proběhla osvětová kampaň v obchodním centru Futurum v Hradci Králové, kde se sešli studenti jak z farmaceutické, tak lékařské fakulty, aby rozšířili povědomí o správném užívání antibiotik. Tito dobrovolníci zastavovali kolemjdoucí lidi s dotazníky, které každý rok poskytuje ČLnK. Cílem je hlavně vyvrátit mýty týkající se účinnosti antibiotik na virové infekce a chřipku, připomenout správnou prevenci proti těmto onemocněním a seznámit veřejnost s takzvaným CRP testem. Letošní rok byl velmi úspěšný a vydařený. Sešlo se jak hodně dobrovolníků z řad studentů, tak i ochotných lidí, kteří se nebáli bílých plášťů, zastavili se, diskutovali a nechali se obohatit o nové znalosti.

IMG_4305.JPG

Celkem se získalo 368 vyplněných dotazníků. Z informací, které byly pomocí dotazníků získané, bude patrné, jak vzdělaný je český národ v tomto tématu, jakou má důvěru v lékaře a jestli nedochází ke zbytečnému nadužívání antibiotik.

- Kristýna Blahnová

Více foto