EPSA výhercem European Union Health Award

03.12.2017

EPSA vyhrála 3. místo v Europen Union Health Award for Non-Governmental Organisations (NGOs) 2017 za iniciativu v oblasti vakcinace.

Jsem moc ráda, že dnes s Vámi můžu sdílet obrovský úspěch asociace EPSA, které jsme součástí i my všichni, jako SČSF.

V Bruselu, dne 27. října, the Commissioner for Health and Food Safety, Vytenis Andriukaitis ocenil organizaci EPSA 3. Místem za propagaci v oblasti vakcinace.

Tato cena je udělena nestátním neziskovým organizacím, které se významnou měrou podílely na  dosažení vyšších cílů na poli veřejného zdraví v Evropě.

První místo získala slovinská organizace Slovenian Medical Students’ Associations za projektt Immuno form SloMSIC, Ljubljana a cena za druhé místo putovala do Bulharska pro National Network of Health Mediators (NNHM).

Vakcinace byla vždy mezi prioritními EPSA program, protože je to jedna z nejvíce efektivních cest, jak předcházet vážným a smrtelným nemocem.

EPSA své záměry a postoj zveřejnila skrz “Pharmacists delivered vaccination” v roce 2016, za což byla nyní oceněna. Propagaci vedla skrz sociální sítě, ale také skrz národní studentské organizace, jako je i náš Spolek.

Anna Baťková