Mental health week

21.10.2018

Minulý týden ve středu 10. října probíhal celosvětový den duševního zdraví. Do propagace se po celý týden zapojoval i Spolek českých studentů farmacie se svou kampaní.
Cílem bylo zvýšit povědomí o této tématice. Duševní nemoci jsou i v dnešní společnosti stále stigmatizovány. Lidé s duševním omezením jsou diskriminováni a tato diskriminace je akceptovaným a přehlíženým společenským jevem. Léčba jakékoli z těchto nemocí předpokládá v první řadě vyrovnat se všemi projevy stigmatizace, což pacientům znatelně ztíží a prodlouží celou terapii.

Jakožto budoucí farmaceuti se budeme setkávat s lidmi trpícími duševními chorobami častěji než ostatní. A je naší povinností těmto lidem jejich léčbu usnadnit. Proto musíme vědět, jak s nimi komunikovat a především se nenechat strhnout všemi tabu, které ve společnosti panují.

Prostřednictvím malých plakátků sdílených na sociálních sítích (Facebooku, Instagramu) byly po celý týden odkrývány různé fakty a věty k zamyšlení. Od neděle 7. října jsme každý den sdíleli jeden obrázek s tím, že ve středu 10.10 a v sobotu 13.10 byly příspěvky dva. Celý týden jsme zakončili v pondělí 15.10 se souhrnným plakátem celé kampaně.

plakat.jpg

Tématy týkající se duševních onemocnění v naší kampani byly například sebevražda, obsedantně kompulsivní porucha, úzkost, deprese, poruchy příjmu potravy. Všechny příspěvky můžete stále vidět na našem Instagramu (czpsa_czechrepublic), našich stránkách na Facebooku – www.facebook.com/SpolekCeskychStudentuFarmacie/

- Markéta Nápravníková