Přednáška o poruchách autistického spektra

09.04.2019

O dětech úplňku

Víte, co znamená pojem „děti úplňku“? Jsou to děti, na které mají fáze měsíce mnohem větší vliv než na ostatní, děti, které mají poruchu autistického spektra (PAS). Touto poruchou ale nemusí trpět jen děti. Dětský autismus není totiž jediná porucha, která do autistického spektra spadá. Aspergerův syndrom, atypický autismus, Rettův syndrom. Všechny tyto pojmy byly tématem přednášky, která se uskutečnila v úterý 26. března na Farmaceutické fakultě.

Přednášku uspořádali s pomocí SČSF studenti 3. ročníku, neboť letošní Půlení farmaceutů se neslo v duchu benefice. Studenti se rozhodli pomoci neziskové organizaci Křesadlo HK, která poskytuje nejen sociální rehabilitaci a odborné sociální poradenství právě osobám s PAS, ale také pomáhá rodinám, jež se tato duševní choroba dotýká. Navíc 2. dubna je Světový den porozumění autismu, den, kdy se mnohá místa v České republice zbarví modře.

Přednášejícím byla specializovaná psycholožka Mgr. Alexandra Bokůvková, která pro Křesadlo HK pracuje. Důkazem zájmu o toto téma byla nejen vysoká účast na přednášce, a to dokonce v širokém věkovém rozhraní, ale i dlouhá diskuze, která přednášku uzavírala.

Kristýna Blahnová