Přednáška o zahraničí

21.10.2018

1)Kongresy

Jedná se o vzdělávací akce pořádané několikrát do roka. Každý kongres se nese v duchu určitého tématu a tomu jsou také přizpůsobeny symposia, workshopy a soft-skill tréninky. Přičemž workshopy jsou více interaktivní než symposia. Na soft-skill trénincích se dozvíte jak zlepšit mluvení na veřejnosti, práci v týmu a nebo time management, což si zároveň procvičíte.

IMG_0846.JPG

 Blížící se kongresy, kterých se můžete zúčastnit:

42nd EPSA Annual Congress 2019 - Sofia, Bulgaria

Datum: 22. 4. - 28. 4. 2019

Téma: "Non-communicable diseases - a serious threat of the modern world"

65th IPSF World Congress - Kigali 2019

Datum: 30. 7. – 8. 8. 2019

Dále se můžete zúčastnit Summer University, Asia Pacific Phramaceutical symposium v Indonésii a nebo IPSF EURO kongres. Pro více informací o těchto událostech sledujte FB SČSF, fakultní email anebo kontaktujte Viceprezidenta pro zahraničí Elišku Šrámovou na emailu scsf.zahranici@gmail.com anebo IPSF Contact person Kateřinu Kaňkovou na emailu cp.czech@gmail.com

2) IMP-Individual Mobility Project

Jedná se o placené stáže v zahraničí pro studenty vyšších ročníků a čerstvé absolventy. Aktuální nabídku stáží najdete na Facebook a fakultním e-mailu. Pro více informací kontaktuje IMP koordinátora Jirku Doubka na FB anebo na e-mailu imp.czech@gmail.com

IMG_0858.JPG

3) Twinnet

Jedná se o vzájemnou výměnu skupiny 10-15 studentů z 2 či více partnerských zemí, kteří stráví několik dní v hostující zemi, kde mají možnost seznámit se s novými přáteli, poznat rozdílnou kulturu a systém vzdělávání. Během pobytu se střídá edukační program s volnočasovými aktivitami či výlety, vše záleží na dohodě mezi jednotlivými státy. Partnerské země se také snaží o získání co největšího počtu sponzorů a o nabídnutí co nejnižší možné ceny. V ideálním případě si pak studenti hradí pouze dopravu a výlohy za večerní program.
Pro více informací kontaktujte Twinnet koordinátora Sáru Merditu na emailu twin.czech@gmail.com

 

4) SEP- Student Exchange Programme.

Jedná se o studijní výměnný program od IPSF(International Pharmaceutical Student’s Federation) a nabízí možnost absolvování zahraniční stáže po celém světě. Na studijní výměnný program může vyjet student oboru Farmacie v jakémkoli roce studia. A možností je opravdu spousta: Evropa, Asie, Amerika, Afrika, Austrálie

 Pro více informací dorazte na přednášku o SEPu v pondělí 22. 10. 2018 do posluchárny C od 19 hodin nebo kontaktujte SEO Kristýnu Vlachovou na emailu seoczech@gmail.com.

IMG_0861-(1).JPG

 

Zájemcům o zahraničí děkujme za účast na přednášce o Zahraničí SČSF a těšíme se na Vaší účast na zahraničních akcích.

-Eliška Šrámová