Studenti FaF excelují i na Evropské úrovni!

08.05.2019

Chuť se vzdělávat i mimo školní curriculum a poznávat lidi z celé Evropy prokázala hrstka statečných. I přes mnoho obtíží spojených se studiem se rozhodli odjet do Sofie (Bulharsko) a strávit týden (22. - 28. 4. 2019) na 42nd EPSA Annual Congress. Téma kongresu bylo již klasicky relevantní k dnešní době a to konkrétně: Non-communicable diseases - a serious threat to the modern world. A Hradečtí studenti excelovali hned v několika elipsách! 

62a0bb6e-7400-4975-adf6-aff87ad3d292.JPG

Science day
Součástí každého EPSA Annual Congress je i Science day, který se tentokrát konal již po jedenácté. Během této akce mohou studenti prezentovat svůj výzkum ve dvou sekcích, a to sekci ústních prezentací a v posterové sekci. Jejich výkony jsou ohodnoceny porotou složenou z profesionálů z různých farmaceutických odvětví. V letošním roce jimi byli Prof. Dr. Vasil Atanasov (Department of Analytical Chemistry, Sofia University), MPharm Sanja Aleksic (EPSA Science Coordinator), Prof. Dr. Erem Bilensoy (EUFePS Vice President, Department of Pharmaceutical Technology, Hacettepe University, Ankara), MPharm Petar Arnaudov (Educational Officer of EPSA Annual Congress).  Mezi účastníky byli i dva naši studenti. Adam Majcher, který se stal vítězem posterové sekce a Josef Kunrt, který zvítězil v sekci ústních prezentací. Studenti FaF tak ovládli 11. ročník EPSA Science day jako absolutní vítězové.

 

Marketing skills event
Poprvé v historii EPSA, byl uspořádán MSE nebo-li Marketing Skills Event. Cílem této akce bylo seznámení studentů se základy marketingu ve zdravotnictví, zlepšit práci s MS Office programy a zdokonalit své prezentační schopnosti (zde se jednalo o soft-skillové tréninky zaměřené na public speaking, communication, stage presentation a persuasion) v rámci tří jeden a půl hodinových sezení. Studenti pak mohli své nově nabyté dovednosti předvést v soutěži, kde měli za úkol přesvědčit porotu o nákupu dispenzačního robota firmy BD Rowa a vypracovat marketingovou strategii pro východní Evropu. Celkem soutěžilo 5 týmů po 4, kdy členové týmu byli náhodně sestaveni. I dvě naše studentky se zúčastnily této soutěže, Duong Thuy Linh a Vu Lien Phuong, přičemž Vu Lien Phuong se svým týmem obsadila 1. místo.

6c70ee7a-d4e3-4a7c-ab07-fb07363485c4.JPG

Career fair        
Už tradičně se i tento rok na kongresu konala akce Career fair, která je unikátní šancí pro účastníky kongresu seznámit se s potenciálními zaměstnavateli. Vystavovatelé byly firmy z velmi širokého spektra působnosti (od veřejných lékáren, přes distribuční firmy až po inovativní farmaceutické společnosti). Na této akci se zúčastnil i náš student Adam Majcher, který vedl tým pěti EPSA trenérů. Tito trenéři se věnovali prezentování správných technik Networking-u a technikám Elevator Pitch, které účastníci budou moct využít při svých budoucích pracovních pohovorech jako i v různých zaměstnáních.

1ea7d39f-1403-4f1c-862b-c6fe4292823c.JPG

EPSA training project
Neodmyslitelnou součástí EPSA kongresu byly i tréninky soft-skills, které tvořily téměř polovinu edukačního programu celé události. Tento ročník kongresu byl výjimečný i pro samotný EPSA Training Project a to z důvodu oslav 10. výročí založení projektu. Za hradeckou fakultu nás reprezentovali tři trenéři; Adam Majcher (Events Member, Trainer Board), Štefan Moravčík (Former Trainers Board Member), David Brychta (EPSA Trainer).

7cc56e75-d872-4b25-9919-af32910aedbf.JPG

Naši studenti sami vedli 6 tréninků, kterých se dohromady zúčastnilo více než 100 účastníků z celé Evropy. Konkrétně naši studenti se věnovali těmto tématům:

  • Design thinking: Adam Majcher, Karolina Wolnik (IPSF trainer)

V tomto tréninku se účastníci přiučili a vyzkoušeli si několik technik, jak správně vymyslet projekt, tak aby se co nejvíc dotkl životů pacientů.

  • Make the change happen (Project management, Group dynamics, Leadership, Team work): Štefan Moravčík, Adam Majcher

Během tohoto tréninku se účastníci v průběhu 4 hodin (dvojtrénink) věnovali vlastním projektům, během kterých si osvojili práci v týmu, projektový management a potřebu leadershipu na to, aby mohla být uskutečněná změna v systému. Všechny tyto schopnosti účastníci sami vyhodnotili jako přínosné pro své budoucí studium, mimoškolní aktivity a své budoucí povolání.

  • Improvisation: David Brychta, Rúben Viegas (EPSA Senior Trainer)

Tento trénink byl zaměřený na to, jak efektivně přemýšlet za pochodu. Během 2 hodin uvolněné atmosféry si účastníci osvojili několik zásad správné improvisace a vyzkoušeli si, jak je použít.

  • Decision Making: David Brychta, Ebru Kuruldak (EPSA Trainer Candidate)

Během tohoto tréninku si účastníci prošli několik metod, jak se na problémy koukat z různých úhlů a vyhodnotit nejlepší řešení.

  • Creating Value in Healthcare: Štefan Moravčík, David Brychta

Tento trénink byl zaměřený na pochopení personality types. Účastníci si vyzkoušeli, jaké je to vidět svět očima jiných, a že to co považují za hodnotu oni, nemusí jiní a vice versa. Účastníci potom pracovali v třech skupinách, kde se snažili vcítit do role lékárníka, farmaceutické firmy a výzkumu, a přišli na to, jak vytvořit hodnotu pro pacienta.

971538ce-8d4e-4ef7-9712-2db24cb832ae.JPG

Na závěr je třeba zdůraznit, že ačkoliv studenti hradecké farmacie patří mezi evropskou špičku, je i přesto, nebo právě proto, nutné, aby se i nadále rozvíjeli v rámci evropské spolupráce a evropských projektů.