Návštěva Spolkového piva

20.11.2019

Byl jsem viceprezidentem pro PR SČSF Janem Ratajem dotázán, zda bych napsal o účasti na Spolkovém pivku a myšlenkách, se kterými se chci podělit „jako zmocněnec pro propagaci fakulty“ i s těmi, co zde nebyli.

V této funkci jsem krátkou dobu a díky ní jsem se seznámil, kolik akcí a jaké činnosti spolek organizuje. Líbí se mi to a velmi tomu fandím. Ukazuje to na pestrost života studentů farmacie. Co mě na druhou stranu překvapilo je relativně malý počet studentů ve spolku vzhledem k celkovému počtu studentů na fakultě.

Jsem rád, že když jsem spolek oslovil, že se téměř okamžitě zapojil do společné propagace fakulty, kde již udělal první kroky a pomáhá.

Add-Watermark20191120083111-(2).png

Naše fakulta, která oslavila svých krásných 50 let, je součástí prestižní Univerzity Karlovy a sama má vynikající renomé, jak na domácím, tak zahraničním poli. Můžeme být všichni právem hrdi na to, čeho dosahuje v oblasti vědy, pedagogiky a relativně dobrými podmínkami pro studium. Jsem si vědom, že máme ještě rezervy, což vytváří přirozenou pobídku pro to, co zlepšovat. Trpí ale problémem, že se o ní málo ví, a to u široké veřejnosti a středoškolských studentů, což je jedním z důvodů, proč se na tak kvalitní školu hlásí nízký počet uchazečů (vedle demografických důvodů a zvýšeného náboru studentů na lékařské fakulty).

Z výše uvedeného si dovoluji vyzvat vás, studenty farmacie, kterým není lhostejný stav fakulty a kteří rádi přispějí svojí pomocí.

Jak?

  1. Pomoc přes fakultní sociální média (Facebook-FB a Instagram-I). Od 15.11. se vedle kolegy Adama Reguli ujal i nový admin Jindřich Čech, který se svými kolegy začali a vytvářejí nové příspěvky, které jsou a budou ze života vás studentů, populárně vědecké a propagační (např den otevřených dveří, Jednodenní Juniorská UK). Vzhledem ke spuštění virálního šíření až ke studentům SŠ a propagaci studentského života fakulty vás chci vyzvat o pomoc, o sdílení příspěvků, like, emotikonů, pozitivních komentářů, vždy po jejich publikování. V případě, že máte kontakty na bývalou nebo jinou SŠ přispět ke sdílení. Ať veřejnost vidí bohatost studentského života, krásy Salonu republiky aj. Přispějte i svými příspěvky, fotografiemi z akcí dobrému jménu fakulty, ke kterému jsme se zavázali i svým slibem „před tváří Karla IV“.
     
  2. Zapojte se do prezentací na vaší bývalé SŠ, co organizuje kolega Tomáš Jan. Je to propagace, která má velký význam.
     
  3. Kdo se ostýchá prezentovat můžete navštívit vedení vaší bývalé SŠ a jako „vyslanci fakulty“ (krátká schůzka, předání dárku vedení, reklamních předmětů, nabídka stát se fakultní školou, dispozice dostanete jak a o čem jednat, jaké informace přivézt).
     
  4. Stát se členem SČSF a pomoci v organizaci různých akcí, ale také si studentského života společně užívat.

Jako studenti a zaměstnanci tvoříme jeden živý organizmus naší fakulty. Pokud jste pochopili situaci fakulty, můžete se zapojit a pomocí alespoň v jednom bodě, nejlépe ve třech 😊.

Add-Watermark20191120083128.png

Pevně věřím tomu, že se nám společnými silami podaří pomoci naší fakultě.

Na spolupráci se těší a přátelský pozdrav posílá

- Miloslav Hronek

Více foto