Workshop #prsakoule

13.03.2018

Workshop pořádala nezisková organizace Loono v rámci své kampaně “Sahám si na ně každý měsíc - #prsakoule”, která upozorňuje na důležitost samovyšetřování v prevenci rakoviny prsu a varlat. Jejím cílem je naučit mladé lidi, jak si je správně a pravidelně (samo)vyšetřovat a odhalit rakovinu včas. Akce byla pořádána poprvé ve spolupráci se SČSF a těšila se velkému zájmu. Zúčastnilo se jí okolo 150 studentů farmacie i medicíny.