World Aids Week 2017

07.12.2017

Spolek českých studentů farmacie se zapojil do kampaně World AIDS Week. V rámci této kampaně si studenti vymysleli a připravili hned několik způsobů, jak zvednout informovanost obyvatel o tomto onemocnění a zároveň, jak pomoci nadaci, která pracuje s lidmi, kteří jsou HIV pozitivní.

V úterý 28. 12. 2017 se od 18:00 na farmaceutické fakultě konala přednáška s tématem HIV/AIDS v rámci World Aids Week. V posluchárně seděli studenti, ať už z řad farmacie, či medicíny, tak i široká veřejnost. Přednáška se dotýkala mnoha témat spojených s HIV/AIDS. Od toho, jak je možné se nakazit a jak to naopak možné vůbec není, přes projevy nemoci, možnosti prevence, testování, léčby, až k tomu, jak na nemoc nahlíží ostatní. K tomu, že ve společnosti jsou HIV pozitivní lidé často odsuzování, ať už se jedná o život profesní, či osobní. Po skončení přednášky se v posluchárně prodávaly červené stužky, které jsou jakýmsi symbolem boje proti AIDS. Symbolem lidí, kterým tato nemoc není lhostejná, ať už jsou pozitivní nebo ne.

Foto

Na přednášku navazovala párty s názvem Sexual fantasies, pořádaná SČSF a IFMSA CZ HK. Tematická výzdoba, alkoholické nápoje, kostýmy, to vše mohl vidět, popřípadě ochutnat ten, kdo se zúčastnil, takových lidí bylo více než tři sta. Výtěžek z prodaných vstupenek putoval na konto červené stužky, ostatně jako výtěžek z prodeje stužek.

Prodej červených stužek pokračoval i ve čtvrtek a to konkrétně v budově farmaceutické fakulty. Ke každé stužce se zdarma dávala pánská ochrana, jako jedna z možných prevencí proti HIV.

Na závěr snad už jen dodat, že všichni zúčastnění odvedli dobrou práci. A i když jsme kampaň prováděli pouze v lokálním měřítku, tak rozhodně mělo smysl to, co jsme dělali, a že i díky tomu se jednou povede zastavit šíření viru HIV nebo alespoň skoncovat s předsudky o lidech nakažených HIV.

Text: Jan Rataj