XXX. Valná hromada SČSF

07.05.2018

Již potřicáté se sešli spolkaři SČSF, aby rozhodli o budoucnosti spolku na další rok. V 6 hodin večer zahájil Josef Kunrt jako prezident Valnou hromadu hlasováním o obsazení volební komise a poté následovaly příspěvky všech členů výboru, který tak hodnotil svou činnost za uplynulý rok, a dikuse o nich. Dotazy vznášeli hlavně členové revizní komise, ale s nejedním dotazem přišel například i docent Roh, který si Valnou hromadu nenechal ujít. Svou práci tak představili: Josef Kunrt, prezident; Jakub Eduard Syřínek, viceprezident pro vnitro; Anna Baťková, viceprezidentka pro zahraničí; Pavlína Chladová, viceprezidentka pro vzdělávání; Jiří Doubek, PR viceprezident; Markéta Nápravníková, tajemnice; Apolena Koklarová, pokladnice. 

Po krátké přestávce, několika chlebíčcích a zákuscích se zase všichni sešli v salónku 35 kolejí Na Kotli a přišlo na řadu představení kandidátů na volené pozice do výboru pro rok 2018/19. Pozici prezidenta obhajoval Josef Kunrt bez protikandidáta. Markéta Nápravníková jako kandidátka na pozici na viceprezidenta pro vzdělávání také protikandidáta neměla. Z nováčků se představily na pozici tajemníka Jitka Tumpachová a na pozici pokladníka Martina Krejčová. PR viceprezident byla letos jediná pozice, o níž se ucházeli zájemci dva. Jan Rataj a Eliška Kučerová. Ti byli konfrontováni  s všemožnými dotazy od odstupujícího výboru i revizní komise déle než všichni ostatní dohromady. Kandidátem do revizní komise byl jediný Jakub Eduard Syřínek. Po následné diskusi o kandidátech proběhlo hlasování. 

Krátká přestávka pro sečtení hlasů lehce uvolnila atmosféru a okolo 11 hodiny večerní volební komise zveřejnila výsledky. Členy výboru pro rok 2018/19 tak tedy budou: prezident: Josef Kunrt; viceprezident pro vzdělávání: Markéta Nápravníková; PR viceprezident: Jan Rataj; pokladník: Martina Krejčová; tajemník: Jitka Tumpachová. Členem revizní komise pro rok 2018/19 byl zvolen Jakub Eduard Syřínek. 

Bohužel prozatím pozice viceprezidenta pro vnitro a viceprezidenta pro zahraničí zůstavají neobsazené. Případní zájemci nezoufejte, bude ještě vypsán tzv. Open call, kterým se budete moci na tyto pozice přihlásit. 

Jiří Doubek

IMG_5721.jpeg