XXXI. Valná hromada

12.05.2019

Ve čtvrtek 9. 5. se konala již 31. valná hromada Spolku českých studentů farmacie. Na její zasedání se dostavilo okolo čtyřiceti členů, mezi nimiž nechyběl ani čestný člen SČSF doc. PharmDr. Jaroslav Roh Ph.D.

B5E10D0C-BA67-4C6F-9B5A-9E77C51D00CA.JPG

Valnou hromadu zahájil prezident spolku Josef Kunrt úvodní řečí. Následovala volba předsedy valné hromady a volba volební komise. Dále všichni členové současného výboru prezentovali o tom, co jejich pozice v letošním roce obnášela a jaké akce se pod záštitou SČSF letos uskutečnily. Zúčastnění mohli také vidět, v jakých číslech se letos pohybovaly spolkové finance, které příspěvky měli na FB a IG největší dosah nebo kdo dál se kromě výboru zapojil do chodu Spolku. Po prezentacích výboru následovala zpráva Revizní komise. Dále následovala tolik očekávaná přestávka, během níž se všichni vrhli na chlebíčky, zákusky nebo přes chodbu na pivo.

Po přestávce byl odsouhlasen rozpočet na příští rok. Následovala volba výboru SČSF na rok 2019/2020, který vstoupí do funkce 1. října. Na každou pozici byl kandidát jediný, výjimkou byla pozice Viceprezidenta pro vnitro, kde byli kandidáti dva. Diskuze s kandidáty i bez nich trvala přes dvě hodiny. Ještě před volbou výboru se představili kandidáti na členy Revizní komise. Pak následovala volba. Po deseti minutách už byly známy výsledky. Prezident pro příští rok bude David Brychta. Viceprezidentem pro vnitro se stala po velmi těsném hlasování Martina Krejčová. Apolena Koklarová bude příští rok vykonávat funkci Viceprezidenta pro zahraničí. Viceprezident pro vzdělávání bude opět Markéta Nápravníková, stejně tak jako Viceprezident pro PR, jehož funkci bude znovu zastávat Jan Rataj. Pokladníkem bude Daniel Machián. Zuzana Moravcová bude příští rok zastávat funkci Tajemníka. Do revizní komise byli zvoleni Jakub Eduard Syřínek a Josef Kunrt.

7977e918-244c-4279-91f9-c6f471b67c45.JPG

Konec šestihodinové 31. Valné hromady nastal chvíli po půlnoci. Po roční odmlce byl opět zvolen kompletní výbor již na valné hromadě. Všem zúčastněným děkujeme o zájem o náš spolek a za účast na letošní Valné hromadě.

- Honza Rataj