Statut a mise

Jsme studentská organizace fungující více než 25 let. Spolek českých studentů farmacie je členem IPSF (International Pharmaceutical Students' Federation) a EPSA (European Pharmaceutical Students' Association).

Mezi naše hlavní činnosti patří organizace Farmaceutického plesu, Studentské vědecké konference, Veletrhu pracovního uplatnění v medicíně a farmacii, Seznamovacího kurzu pro prváky, Soutěže v lékárenské komunikaci, studentských party, zařizování stáží a programu pro zahraniční studenty na výměnu a dalších všemožných aktivit, jak vzdělávacích, tak společenských. Aktivně spolupracujeme s Farmaceutickou fakultou UK, Českou lékárnickou komorou, Unií studentů farmacie, Asociací studentů medicíny a dalšími subjekty působícími v oblasti farmacie a medicíny.

Spolek je organizace studentů pro studenty a bez aktivního zapojení členů by se nemohla uskutečnit žádná jeho aktivita. Budeme rádi za pomoc s přípravami plesu, veletrhu nebo s výměnnými zahraničními studenty přes semestr, a hlavně o prázdninách! Můžete se zúčastnit různých kampaní, třeba v rámci Antibiotického týdne, zapojit se do projektu S medvídkem do lékárny, kde společně s mediky navštívíte mateřské školy a budete vyrábět společně s dětmi lék pro nemocného medvídka. O veškeré aktivitě SČSF a dalších možnostech, jak přispět k jeho fungování, se dozvíte na Veřejných výborových schůzích.