Mistrovství magistraliter přípravy

​Magistraliter příprava je jednou z nejkrásnějších povinností lékárníka, kdy balancuje mezi alchymií a seriózní vědou. Po vzoru Compounding Event IPSF jsou pro studenty 4. a 5. ročníku připraveny dvě receptury IPLP, v jejichž přípravě se utkají proti sobě. Těžiště hodnocení je v přípravě lege artis podle všech povinných postupů, ale hodnotí se i lékárnická elegance přípravy.

MMP