Individual Mobility Project

IMP neboli Individual Mobility Project je program Evropské asociace studentů farmacie (EPSA) a je skvělou možností jak si při konci studia nebo po jeho ukončení zajistit placenou stáž na 3-12 měsíců v zahraniční farmaceutické firmě.  Zaměření jsou různá, od výzkumu přes oblast regulátory až po marketing či farmakovigilanci. Nabídek je většinou jen několik za rok.

Kdo se může přihlásit? Jakýkoliv spolkař (24 měsíců po ukončení studia), případná omezení jsou specifikována v konkrétní nabídce.

Co Vám IMP přináší? Placenou stáž pod profesionálním vedením, kde lze nalézt i práci. Obrovskou zahraniční zkušenost a certifikáty ‚Europass mobility‘ a ‚IMP Traineeship‘, které jsou uznávány po celé Evropě

Jaké jsou požadavky? Student musí být motivován pracovat a získávat nové zkušenosti. Nejedná se o dovolenou, práce je plnohodnotnou prací pod zkušeným mentorem. Země, do které se hlásíte nesmí být vaše domovská.

Při jakýchkoli dotazech se obracejte na NIMP koordinátora Martinu Kugelovou (imp.czpsa@gmail.com).