Science! Monthly

Science! Monthly je publikace patřící do vzdělávacího portfolia Evropské asociace studentů farmacie (EPSA). Každý měsíc v ní studenti můžou najít čtyři články zaměřené na jedno konkrétní odvětví nebo aspekt farmacie, zdravotnictví nebo lidského zdraví. Měsíční témata jsou často spojená s aktuálním tématem jako je Antibiotický týden, Měsíc pediatrické onkologie, HIV/AIDS den nebo témata EPSA kongresů. Všechny články jsou opatřené odkazy na zdroje, takže v případě hlubšího zájmu o dané téma je možné pokračovat ve čtení.

Spolu s každým vydáním EPSA Science! Monthly je též zveřejněn speciální článek na EPSA Science Blog, který vypráví příběh spojený s daným tématem Science! Monthly a rozšiřuje tak možnosti, jak se dozvědět něco nového.

O novém vydání Science! Monthly se můžete dozvědět z Facebooku a Instagramu European Pharmaceutical Students' Association nebo na Facebooku SČSF.

EPSA Science! monthly:
Prosinec 2019 - New Life for Old Medicines
​Listopad 2019 - The Future of Clinical Trials​
Říjen 2019 - Understanding Biosimilars

EPSA Science blog:
Prosinec 2019 - CAR-T cell therapy – how to reprogramme the immune system
Listopad 2019 - The steps towards modern clinical trials
Říjen 2019 - Synthetic human insulin – the first biopharmaceutical