Zahraniční organizace

Spolek českých studentů farmacie je tu také pro studenty, kteří chtějí při studiu vycestovat, získat větší rozhled z oblasti farmacie, procvičit si cizí jazyk a vytvořit nová přátelství na celý život. Proto fungujeme i na mezinárodní úrovní, a to díky členství členství v European Pharmaceutical Students’ Association (EPSA) a International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF). Našim cílem je poskytnout co nejširší škálu akcí, aby si každý vybral dle svých zájmů, časových i finančních možností. Věříme, že tyto akce poskytují nedocenitelnou zkušenost našim studentům a pomohou jim posléze i v profesním životě po absolvování.


 

 

stazeny-soubor.png

EPSA neboli Evropská asociace studentů farmacie, jejíž motto je „Bringing Pharmacy, Knowledge and Students Together“, je nezisková organizace zastupující 45 členských asociací ze skoro celé Evropy. Spolek českých studentů farmacie je jejím přidruženým členem od roku 2012. EPSA přináší evropským studentům několik možností v osobní i profesním rozvoji. Několikrát ročně organizuje velké eventy, mezi které patří Annual Congress, Autumn Assembly a Summer University. Za zmínku dále stojí Individual Mobility Project (IMP), Twinnet, Training Project. Krom těchto velkých akcí pro studenty se EPSA během roku soustředí i na aktuální problematiku ve zdravotnictví skrz osvětové kampaně pro veřejnost Public Health Campaigns.

 

 

 

IPSF „Student Today, Pharmacists Tomorrow“Ipsf_logo-(1).jpg

International Pharmaceutical Students’ Federation je nezisková studentská organizace, založena v Londýně roku 1949. Reprezentuje přes 350 000 studentů a čerstvých absolventů z 90 zemí po celém světě. Projekty se zaměřují především na oblast veřejného zdraví, farmaceutického vzdělávání spolu s profesním rozvojem. Z čehož nejznámější a také největší je Student Exchange Programme (SEP) poskytující odborné stáže našim studentům ve většině členských zemí. I IPSF organizuje kongresy, jak regionální, tak světový World Congress, který se každý rok koná na začátku srpna. Federace úzce  spolupracuje s World Health Organization WHO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), International Pharmaceutical Federation (FIP).