Soft-skillové semináře

softskill.jpgStudium není jenom o věcech, které se člověk naučí ve škole, tedy takzvaných hard-skills, ale také schopnostech, u kterých nezáleží na zaměření. Jde o schopnosti jako například správná komunikace, vyjednávání nebo prezentování na veřejnosti, o schopnosti, které se sice neučíte během normální výuky, ale stejně je po absolventech zaměstnavatelé budou nejenom chtít, ale často také i rozhodnou o úspěchu či neúspěchy při pohovoru.