Studentská vědecká konference

Pro všechny studenty zapálené do vědy je na konci akademického roku připravena Studentská vědecká konference, kde můžou před odbornou porotou přednést svůj výzkumný projekt a vyzkoušet si tak atmosféru vědeckých konferencí. Otevřeny jsou vždy čtyři sekce a to sekce biologických věd, sekce sociální a klinické farmacie, sekce farmaceutické technologie a sekce chemická, kterou v případě velkého zájmu dělíme na sekci farmaceutické chemie a sekci analytické chemie.
Od roku 2018 byla do konference zavedena i sekce posterová, takže studenti mohou svou vědeckou práci prezentovat i formou posterů. Tato sekce však není povinná, účastní se jí pouze ti, kteří mají zájem si k prezentaci ve své sekci přidat i poster.
Studenti jsou hodnoceni zpravidla třemi porotci, z nichž vždy minimálně jeden je externí. Dva nejlepší z každé sekce pak ještě postupují do Nadnárodního kola, kde se utkají se svými kolegy z fakult v Brně a Bratislavě. Zájem o účast na konferenci každoročně roste a kvalita prací je často na vysoké úrovni. 

SVK_2019-1.jpg

SVK_2019-21.jpg

SVK_2019-36.jpg