Zahraničí

 • Zahraniční organizace
 • Student Exchange Programme
  Student Exchange Programme, zkráceně SEP, je studijní výměnný program od IPSF (International Pharmaceutical Student’s Federation) a nabízí možnost absolvování zahraniční stáže po celém světě.
 • Twinnet
  Twinnet je zahraniční Team mobility project, jehož cílem je posílit mezinárodní spolupráci mezi jednotlivými členy EPSA asociace.
 • Individual Mobility Project
  Individual Mobility Project je program Evropské asociace studentů farmacie (EPSA) a je skvělou možností jak si při konci studia nebo po jeho ukončení zajistit placenou stáž na 3-12 měsíců v zahraniční farmaceutické firmě.
 • Science! Monthly
 • Buddy programme
 • O nás
  Mezinárodní projekty.