Slavic Student Summit 2019: Creating our future

30.11.2019

Univerzita v Lublani letos slaví 100 leté výročí a součástí oslav bylo uspořádání Slavic Student Summit. Cílem summitu bylo spojit reprezentanty studentských asociací z Východní a Střední Evropy a otevřít témata týkající se inovací ve vyšším vzdělávání a vliv studentů, tedy jak mohou studenti přispět k jeho lepšímu rozvoji.

IMG-20191123-WA0104.jpg

Součástí tohoto setkání byl jak program edukační, tak i společenský. První den pro nás po příjezdu byly na odpoledne připraveny soft-skillové workshopy na témata Public Speaking & Rhetorics a Power Reading. Druhý den dopoledne jsme se sešli na půdě rektorátu univerzity v Lublani, kde zástupci prezentovali cíle, strukturu a vybrané projekty jejich studentských organizací, Spolku nevyjímaje. Odpolední diskuse byla zaměřená na nedostatky výuky, jako jsou zastaralé metody, nedostatečně rozvinuté schopnosti vyučujících v oblasti transferu znalostí, nízká míra digitalizace etc.

IMG_3825-13.jpg

Poslední den summitu jsme se zaměřili na socioekonomické aspekty studia na vysoké škole, konkrétně dostupnost ubytování (jak kapacitní, tak i cenová), podporu studentů v osobním rozvoji a aktivitách nad rámec studia nebo zaměstnanost během studia i po studiu. Následně jsme se zúčastnili panelové diskuse s vybranými stakeholdery ve vyšším vzdělávání ve Slovinsku.

IMG_3570-9-(1).jpg

Celá akce se nesla ve velmi přátelském duchu a jako zástupce Spolku českých studentů farmacie pro nás byla čest reprezentovat naše studenty.

- Apolena Koklarová (VP Zahraničí) a David Brychta (President)