Trainers on Tour 2019

09.04.2019

Heart of the Europe. YNGO/EPSA Trainers on Tour 2019

Zamýšleli jste se někdy nad tím, co je neodmyslitelnou součástí velkých mezinárodních a mezioborových projektů? Do jisté míry by se dalo tvrdit, že jde o zkušenosti. Ty by se ale dali zkoncentrovat do pár jednoduchých dovedností. A právě to bylo hlavním cílem letošního Trainers on Tour organizovaným ve spolupráci EPSA (European Pharmaceutical Students´ Association) a YNGO (Youth Non-Govermental Organisation) - rozšířit soft-skills s touto tématikou.


Projekt pod názvem Heart of the Europe spojil studenty medicíny a farmacie tří ze čtyř zemí Vyšehradské čtyřky - Maďarsko, Slovensko, Česko. Jak už název napovídá jedná se o turné, v tomto případě turné trenérů: Adam Majcher (Events Member, EPSA trainers board), Miloš Okša (EPSA trainer), David Brychta (EPSA trainer candidate), Tomáš Petrek (IAESTE trainer). Tato skupina odvážných dobrovolníků pracovala na společném cíli, rozvíjet soft-skills v rámci “International and Interprofessional collaboration”. A to ne v jedné, ale hned mezi několika studentskými organizacemi svých zemí, konkrétně HuPSA (Maďarsko - Budapešť), EGEA (Maďarsko - Pécs); SloMSA a SPSA (Slovensko - Bratislava); CzPSA a IFMSA-HK (Česko - Hradec Králové).

Tento společný cíl se realizoval pomocí čtyř tréninkových témat: Problem Solving, Leadership, Group dynamics a Networking. Celkově se podařilo uskutečnit dvanáct skvostných hodin soft-skillových tréninků, kterých se k našemu překvapení zúčastnili nejen studenti, ale i absolventi a lidé z praxe. Tento fakt nás velmi potěšil, protože to pozvedlo tento projekt na jinou úroveň, hlavně díky názorům a zkušenostem lidí v oboru.

Výstupem byl obrovský zájem a neskutečný počet nových podnětů, nápadů a plánů od účastníků. Na závěr jen třeba dodat, že tento projekt poukázal na fakt, že studenti medicíny a farmacie si mají navzájem co povědět a že tato spolupráce může být do budoucna jen přínosná.